Simeon Szociális Szolgáltató Központ

 

„ Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR – : békességet és nem romlást tervezek, és végül megadom nektek, amiben reménykedtek.” (Jeremiás 29:11)

 

A Nyírpazonyi Református Egyházközség fenntartásában működő Simeon Szociális Szolgáltató Központ 2002. év végén kezdte meg a működését. Feladatunk, hogy teljes körű gondozást nyújtsunk bentlakásos formában olyan időskorú személyeknek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek.

Az otthon szép és rendezett lakókörnyezetben, Nyírpazony község központjában található, a Református Templom közvetlen szomszédságában. A lakóépületek nagyon szép parkkal és udvarral rendelkeznek, melyben virágokkal és pihenőpadokkal tettük hangulatossá az itt lakók mindennapjait. Az intézménynek helyet adó épület világos szobákkal, széles folyosókkal, tágas nappali helyiségekkel és ebédlővel rendelkezik. Az intézmény teljesen akadálymentesített, valamint a közlekedést egy személyfelvonó lift is könnyíti. Az elhelyezés 1 és 2 ágyas lakószobákban történik, minden szobához külön fürdőszoba tartozik.

Az intézményben 10 férőhellyel működik egy „demens” részleg, melynek kialakítása, felszereltsége lehetővé teszi a súlyos betegségben szenvedő idős emberek számára a magas színvonalú ápolást, gondozást. Idősotthonunk a nap 24 órájában biztosítja az állandó gondozói felügyeletet, a napi háromszori étkezést, szükség esetén pedig a diétás étkezést is.

2014. év tavaszától nem csak alap, hanem szakápolási feladatok ellátására is engedéllyel rendelkezünk, így a szakápolási feladatokat igénylő betegségben szenvedő lakókat is magas szakmai biztonsággal látjuk el. A gondozás az idős emberek szükségleteinek figyelembevételével valósul meg, amelybe bele tartozik:
- a napi háromszori étkezés saját konyhás ebédlőben, orvosi előírás alapján diétás étkezés,
- rendszeres háziorvosi és szakorvosi ellátás (otthonunk saját orvosi rendelővel rendelkezik),
- a gyógyszerellátás keretében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodunk a háziorvos és a     szakorvosok által felírt gyógyszerek beszerzéséről, az intézmény orvosa által összeállított alaplista szerinti   gyógyszereket térítésmentesen biztosítjuk,
- a 24 órás nővérszolgálat,
- az egyéni és csoportos mentális gondozás,
- a napi foglalkozások keretén belül sokszínű, változatos foglalkozásokat tartunk: kézműves alkalmak –           díszek készítése az évszakoknak megfelelően – felolvasás, filmnézés, előadások, szellemi vetélkedők,
- a saját mosodában történő mosás, vasalás, varrás,
- a szobák és közösségi helyiségek rendszeres és alapos takarítása,
- a heti kétszeri csoportos gyógytorna, szakorvosi előírás alapján egyénileg is,
- a lakóink rendelkezésére áll egy Jade köves masszázságy.

A fizikai segítségen kívül, és a szellemi frissesség karbantartása mellett nagyon fontos számunkra a lélek ápolása, ezért lehetőséget biztosítunk az aktív hitélet gyakorlására, amely nagymértékben hozzájárul a lakók lelki békéjének fenntartásához. Vasárnaponként Istentiszteleti közösségben lehetünk együtt, csütörtökönként bibliaórát tartunk, valamint naponta vannak reggeli áhítatok.

Továbbá fakultatív programok (egyházi-állami ünnepek látogatása, kirándulások, a testvérintézmények rendezvényein való részvétel);
valamint az alapszolgáltatást meghaladó programok, szolgáltatások: pl. pedikűr, fodrászat.

A 2004-ben megvalósult szervezeti integráció után, az integrált intézményi struktúrában a bentlakásos ellátási forma mellett a következő alapszolgáltatások működnek:

1. Szociális étkeztetés

2. Idősek klubja

3. Házi segítségnyújtás

Célunk, hogy ellátottjaink nyugodt és biztonságos környezetben, valamint tartalmas és családias közösségben éljék mindennapjaikat. Ugyanakkor egyházi Intézményként abban is felelősséget érzünk ellátottaink irányába, hogy előretekintve közösen készüljünk arra, hogy a földi élet még nem az élet teljessége!

Intézményünk nevét a Bibliából ismert öreg Simeonról kapta (Lukács 2, 21-35), akinek volt egy hitben elnyert csodálatos életszemlélete, melyben teljes mértékig Isten szavára hagyatkozva tudott élni, és az életből való elmenetelre készülni. A kisded Jézussal való találkozás megerősítette őt hitében, és boldog bizonyossággal, szent nyugalommal tudta zárni földi pályafutását, hogy folytassa azt az örökkévalóságban. Ezt a bizonyosságot, békességet szeretnénk mi kínálni a Krisztussal való találkozás, közösség lehetősége által mindazoknak, akik közöttünk élnek.

Küldetésünk tehát több és nagyobb, mint amit az intézményi keretek törvényi előírása ránk ruház, de örömmel igyekszünk ennek a nagyobb, magasabbról kapott feladatnak is eleget tenni.

 

Egyszerű oldaldal típusa